REGLER

Som deltager på BE LAN 18 godtar du følgende regler:

Alle deltager under 16 år må ha med samtykkeskjema signert av foresatte. Samtykkeskjema finner du her. Dette kan signeres og tas med under arrangementet eller scannes og sendes til samtykkeskjema@blueeliteesports.com.
NB: Husk å merk eposten med deltagerens navn.
 • Kun personer med gyldig bånd (kjøpt billett) og crew har tilgang til hallen under arrangementet. Foreldre eller andre har ikke tilgang til hallen uten gyldig billett. Dette er på grunn av sikkerhet. Om foreldre ønsker å sjekke opp under arrangementet uten billett, må dere ta kontakt med crewet.

 • Vi forbeholder oss retten til å se gjennom alle sekker/bagger ol. som skal inn i hallen.

 • Parkering skal kun skje på merkede plasser. Respekter avsperringer!

 • Røyking er ikke tillatt inne i hallen eller på hallens uteareal, dette gjelder også e-røyk.

 • BE LAN 18 er et rusfritt arrangement. Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt medbrakt eller brukt på området inne og ute. Berusede personer vil bli nektet adgang og bortvist fra området.

 • Kun angitte innganger skal benyttes. Til vanlig er dette hovedinngangen, under innslipp kan andre anvisninger komme.

 • Blue Elite eSports og crewet har ikke ansvar for medbrakt utstyr o.l. Husk reiseforsikring.

 • Følgende utstyr har du ikke lov til å ta med på BE LAN 18: 
  - Laserpekere
  - Droner (multicopter osv.) uansett størrelse.
  - Motorisert kjøretøy (hoverboard/ståjuling osv.)
  - Lufthorn
  - Store musikkanlegg

   

 • ​Avsperrede områder merket med “Crew only” eller sperrebånd er KUN for crew og skal respekteres.

 • Hold plassene deres ryddig, respekter de rundt dere og vær snill og grei.

 • Hærverk, stjeling og lignende på området inne og ute er ikke tillatt.

 • Det er ikke tillatt med hvitevarer som kjøleskap, kjølebokser tilkoblet strøm, vannkokere eller bordvifter o.l. Kun strøm til datamaskiner/konsoll og tilhørende utstyr. Dette er viktig!

 • Følg instrukser fra crew.

 • Soving er kun tillatt på anviste plasser, se skilter eller spør om veien.

 • Sofaer og andre ting som går ut over deltagerens angitte plass skal ikke medbringes til hallen. Det må være plass mellom bordrader til rømningsveier.

 • Vi forbeholder oss retten til å fakturere bortkjøring og kasting av hensatt utstyr.

 • De som skal delta i spillkonkurranser og/eller kreative konkurranser, forplikter seg å sette seg inn i reglene for konkurransene.

 • Endringer i regler kan komme uten videre varsel. Du plikter deg, som deltager på BE LAN 18, å kunne gjeldende regelverk. Brudd på disse reglene kan føre til advarsler, bortvisning og eventuelt politianmeldelse. Reglene er til for at alle skal ha en fin opplevelse på BE LAN 18.

© 2021 Blue Elite eSports all rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.