top of page

Medlemsbetingelser

Medlemmers rettigheter

Delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter og årsmøter.

Motta medlemsblad og annen informasjon.

Kjøpe eller benytte seg av organisasjonens medlemsfordeler.

Få del i andre rettigheter som fremgår av vedtektene og av retningslinjer fastsatt av styret.

Medlem

Som medlem i Blue Elite Esports betaler etter valgt medlemskap, minimum 99 kr pr år for å støtte opp om Blue Elite Esports aktiviteter. Du har ikke stemmerett på årsmøte som medlem.

Aktivt Medlem

Aktive medlemmer i Blue Elite Esports betaler etter valgt medlemskap, minimum 99 kr pr år for å støtte opp om Blue Elite Esports aktiviteter. Det er kun aktive medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

For å kvalifisere som aktivt medlem må du være med å bidra aktivt og positivt for aktiviteten i organisasjonen i løpet av et aktivitets år. Timeantall avhenger av aktivitetsnivå i organisasjonen. Styret i Blue Elite Esports har ansvar for å holde orden på hvem som er medlem og hvem som er aktivt medlem.

Aktive medlemmer er med på å arrangere forskjellige aktiviteter og arbeidsoppgaver tilpasses den enkelte.

Medlemskapets generelle betingelser

Medlemskap i Blue Elite Esports starter fra første betaling og gjelder til medlemskapet kanselleres.

Medlemskap i Blue Elite Esports, reguleres av Medlemsbetingelsene, og Medlemmet har selv ansvar for å lese og forstå betingelsene i sin helhet, herunder eventuelle rettelser og tilføyelser. Medlemmet har ansvar for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til Medlemmets medlemskort, medlemsnummer og/eller passordet - Medlemskapet er personlig.

Det er ingen angrerett på betalt medlemskap i hht til Angrettloven § 22, ledd c og n. Medlemskapet er ikke gyldig før det er betalt. "Gyldig medlemsbevis er epost-bekreftelse eller epost adressen".

Ved å melde deg inn i Blue Elite Esports aksepterer du vår personvernerklæring.

Blue Elite eSports forbeholder seg retten til å endre betingelsene ved å varsle medlemmet via minst én av våre informasjonskanaler, dvs. via nettstedet, e-post, tekstmeldinger eller ordinær post. Blue Elite Esports vil gjøre det som med rimelighet kan forventes for å informere i god tid om endringer i betingelsene, men skal ikke på noen måte holdes ansvarlig hvis så ikke skjer.

Blue Elite eSports forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte medlemskapet, en avslutning som kan innebære tap av goder, hvis medlemskapet misbrukes. Slikt misbruk kan f.eks. være sjenerende eller respektløs adferd overfor Blue Elite eSports eller Blue Elite eSports' samarbeidspartnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med Betingelsene. Medlemmet kan når som helst avslutte medlemskapet ved å sende en epost til Blue Elite eSports og ved å bruke kontaktskjemaet.

Dersom en eller flere av Betingelsene viser seg å være juridisk ugyldige eller ufullstendige, vil ikke effekten av de gjenværende Betingelsene bli påvirket av dette. Juridisk virkningsløse eller ufullstendige bestemmelser vil bli erstattet med en bestemmelse som – så langt det lar seg gjøre – gjenspeiler bestemmelsens formål.

Medlemsfordeler

Har du et medlemskap med medlemsfordeler vil dette bli sendt ut fra Blue Elite Esports eller en av våre samarbeidspartnere senest i slutten av det kvartalet du har betalt medlemskap for i inneværende år. Elite samleobjekt kan ha fravikende leveringstid.

Spørsmål og kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål vedrørende ditt medlemskap eller medlemsbetingelsene, vennligst ta kontakt med oss her.

Sist oppdatert: 04 August 2021

bottom of page