Medlemsbetingelser

Medlemmers rettigheter

Delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter og årsmøter.

Motta medlemsblad og annen informasjon.

Kjøpe eller benytte seg av organisasjonens medlemsfordeler.

Få del i andre rettigheter som fremgår av vedtektene og av retningslinjer fastsatt av styret.

Medlem

Som medlem i Blue Elite Esports betaler etter valgt medlemskap, minimum 99 kr pr år for å støtte opp om Blue Elite Esports aktiviteter. Du har ikke stemmerett på årsmøte som medlem.

Aktivt Medlem

Aktive medlemmer i Blue Elite Esports betaler etter valgt medlemskap, minimum 99 kr pr år for å støtte opp om Blue Elite Esports aktiviteter. Det er kun aktive medlemmer som har stemmerett på årsmøtet.

For å kvalifisere som aktivt medlem må du være med å bidra aktivt og positivt for aktiviteten i organisasjonen i løpet av et aktivitets år. Timeantall avhenger av aktivitetsnivå i organisasjonen. Styret i Blue Elite Esports har ansvar for å holde orden på hvem som er medlem og hvem som er aktivt medlem.

Aktive medlemmer er med på å arrangere forskjellige aktiviteter og arbeidsoppgaver tilpasses den enkelte.

Medlemskapets generelle betingelser

Som medlem i Blue Elite Esports betaler etter valgt medlemskap, minimum 99 kr pr år for å støtte opp om Blue Elite Esports aktiviteter. Du har ikke stemmerett på årsmøte som medlem.